Werkwijze

A. Intake

 • U maakt een afspraak – telefonisch 020-3203890 / of via de mail – info@tonjakivits.nl
 • U wordt (in principe) dezelfde dag teruggebeld of teruggemaild
 • Er wordt zo spoedig mogelijk een afspraak met u gemaakt – er is geen wachtlijst

 

B. In het eerste gesprek gaan we uw situatie en problematiek in kaart brengen. Er wordt een werkhypothese geformuleerd & een plan van aanpak opgesteld

C.  DE DUUR

 • De gesprekken duren 45 minuten contacttijd.
 • Afhankelijk van de zwaarte van uw probleem en de opgestelde diagnose wordt een schatting gemaakt van de duur van de behandeling
 • Deze wordt opgesteld aan de hand van een zorgprestatie, te weten:
  • Kort
  • Middel
  • intensief
  • chronisch

D. BEHANDELING

a.    Het werken vanuit een contextmodel van zorg
b.    Zorg die zowel cliënt- als klachtgericht is.
c.    Zorg gericht op egoversterking / empowerment van de cliënt.

Primair uitgangspunt hierbij is:

a.  ZORG OP MAAT, waarbij gehandeld wordt binnen reguliere wetenschappelijke behandelmethodes (richtlijnen, LESA’s en standaarden).

b. Het kiezen van een weloverwogen behandeling binnen het bestaande spanningsveld tussen wetenschappelijke kennis, sociaal-maatschappelijke problemen en normatief geladen morele opvattingen van geestelijke gezondheidszorg.

 • Inzichtgevend, dwz. de achtergronden en onderliggende motieven van het probleem worden blootgelegd
 • Gedragsveranderend, dwz. hoe kan ik het beste omgaan met het probleem
 • Coping, er worden handvatten aangereikt om zich beter staande te houden

EXTRA AANDACHT VERDIENT ONS AANBOD INTERNETTHERAPIE IN EEN BLENDED FORMULE – dwz INTERNET MET FACE-TO-FACE CONTACT