Mijn boeken

MIJN BOEKEN

De afwijzing. Over de lotgevallen van Berthe Bovary  (enkele hoofdstukken uit dit boek staan op deze site onder het kopje ‘OVERPEINZINGEN’ – zie Afwijzingen)

Hoe staat het nu met Freud (Uitg. De Haan)

Na de dood van Sigmund Freud (1939) heeft de psychoanalyse zich in diverse richtingen vertakt. M.n. in de Engelstalige landen heeft, onder aanvoering van Freuds dochter Anna, de Egopsychologie in de therapie school gemaakt. In Frankrijk interpreteerde men (onder aanvoering van Jacques Lacan (1901-1980) Freuds uitspraken juist in tegengestelde richting. Beide scholen drukken hun stempel op het huidige denken, zowel in de therapie als in de theorievorming.

Freuds controversiële opvattingen over de vrouwelijke seksualiteit zijn ook tegenwoordig nog zeer actueel. De invloed van de psychoanalyse op het feminisme is in ons land aktijd van belang geweest en ook hier zijn beide scholen van belang.

Geschiedenis van de Psychologie (uitg. Het Spectrum)

Hoewel de populariteit van het vak psychologie, gezien de groeiende studentenaantallen, sterk is toegenomen, ontbrak tot dusver een boeiend geschreven historisch overzicht. In deze uitgave is de beschrijving van diverse theoretische stromingen gekoppeld aan een belangrijke figuur uit die stroming: van hem / haar worden eerst leven en werk geschetst, waardoor de nieuwe theorieën een logische plaatst in het geheel krijgen.

Door de zeer toegankelijke schrijfstijl en het oog voor detail – een anekdote, een citaat – is dit overzicht (en naslagwerk) ook zeer geschikt voor het algemene lezerspubliek.

Ook verschenen in een Duitse vertaling.

Jeanne Lampl-de Groot. Over de vrouwelijke seksualiteit (Uitg. Boom)

Opstellen van deze Nederlandse analytica gerangschikt rondom het thema van de vrouwelijke seksualiteit. Met een uitgebreide voorbeschouwing en inleiding.

Psychotherapie in kaart gebracht (uitg. Het Spectrum)

In het begin van de jaren 80 werden er liefst 250 verschillende soorten psychotherapieën geteld. In dit overzicht komen de belangrijkste aan bod: Freud & Jung & Adler met wie het allemaal begonnen is. Verder: Rogers met zijn cliëntgerichte therapie; de Rationeel-Emotieve Therapie van Ellis & Beck; de Gedragstherapie; Gezinstherapie (Systeemtherapie); Groepstherapie; Gestalttherapie; Hypnose – en relaxatietherapie, maar ook Psychodrama, Kortdurende therapie en Psychosynthese; Bio-energetica.

Psychotherapie in kaart gebracht geeft een helder overizhc5t van de belangrijkste uitgangspunten en stipt voor welk soort problemen en welke cliënten de diverse behandelwijzen het meest geschikt zijn.

Ook verschenen in een Duitse vertaling.

Freud Revisited. Over psychoanalyse en hypnotherapie (uitg. Van Gennep)

Sigmund Freud (1856-1939) begon zijn loopbaan als hypnotiseur. Geleidelijk echter bekoelde zijn liefde voor de hypnose. ‘De psychoanalyse ontstond pas op de dag dat ik afzag van hypnose,’aldus Freud. Deze uitspraak grijpt de huidige generatie psychoanalytici nog steeds aan om de hypnose als niet meer dan een voorstadium van de psychoanalyse af te doen.

Een nauwkeurige herlezing van Freuds teksten leert evenwel dat hij de hypnose dan wel uit zijn praktijk had gebannen, maar niet uit zijn theoretische reflectie. In Freud Revisted wordt kritisch ingegaan op de vraag waarom Freud de hypnotische methode opgaf die hij eerst geprezen had om zijn snelheid, efficiëntie en succesvolle werking.

Bij het verschijnen van dit boek ontving Tonja Kivits de Breukink-prijs. De jury beloonde haar ‘voor haar innoverende en vernieuwende publicitaire werk waarin zij een bres slaat tussen psychoanalyse en hypnotherapie’ 

‘Prof.dr. A. van Dantzig schreef: ‘’ Ik vind Freud Revisited een inspirerend boek, een stap op weg naar een geïntegreerde psychotherapie, die al zijn mogelijkheden gebruikt ten bate van zijn patiënten.’