Meer over depressie

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een depressie en een dysthymie.

(Het onderscheid is dat bij dysthymie de duur van de depressieve stemming ten minste twee jaar omvat.)

 

 1. Algemene kenmerken van een depressie
 • de depressieve stemming beslaat het grootste deel van de dag en komt bijna elke dag voor
 • er is sprake van een duidelijke vermindering van interesse en van plezier.

 

 1. Aanvullende kenmerken
 • Gewichtsverandering of eetlustverandering
 • Slapeloosheid of overmatig slapen
 • Agitatie of remming
 • Moeheid of verlies van energie
 • gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens
 • besluiteloosheid of concentratieproblemen
 • terugkerende gedachten aan de dood of aan suïcide, of een poging tot suïcide

 

 1. De duur van een depressie kan zijn :
 • eenmalig
 • recidiverend (= terugkerend); waarbij in de tussenliggende periode er al dan niet sprake kan zijn van volledig herstel
 • chronisch
 • seizoengebonden
 • met begin post partum

 

 1. De ernst van een depressie wordt bepaald door:
 • het algemeen sociaal en maatschappelijk functioneren
 • de hoeveelheid aan symptomen:
 1.                                           i.        licht: 5 – 6 van de symptomen
 2.                                         ii.        matig: 6 – 8 van de symptomen
 3.                                        iii.        ernstig: 8 – 9 symptomen

 

 1. depressie samen met andere klachten:
 • stressgerelateerde stoornissen:
 1. spanningsklachten
 2. overspanning
 3. burn-out
 • angst en paniek
 • chronische pijnklachten
 • verslavingsproblematiek
 • relatie-, gezins-, werkproblematiek
 • rouwverwerking

 

 1. Het ontstaan van depressie:
 • genetische factoren
 • ongunstige ontwikkelingsfactoren
 • uitlokkende factoren (subjectieve verlieservaringen)
 • voorgeschiedenis (recidiverend)

 

 1. Het voortbestaan van depressie
 • ernst van de depressie
 • onderkenning en acceptatie door betr. en door de omgeving
 • openstaan voor de behandeling

 

 1. Behandeling:
 • Voor een goede afstemming van de behandeling is het zaak te weten dat:
 1. een depressie door een ieder op verschillende manieren wordt ervaren en verklaard. Voor een goede samenwerking tussen therapeut en cliënt(e) is het zaak om hun beider visie op de problematiek en de oorzaak uit te wisselen en te vergelijken;
 2. vaak is er sprake van onbegrip uit de omgeving. Sociaal isolement ligt op de loer;
 3. depressieve mensen hebben grote problemen met het structuren van en invulling geven aan de dag;
 4. werk kan enerzijds voor de nodige afwisseling zorgen, maar anderzijds een extra belasting vormen;

 

 • Uit wetenschappelijk onderzoek is duidelijk vast komen te staan dat Psychotherapie & antidepressiva  ( Pillen en Praten) effectief werken bij een depressie.
 • Medicatie:

 

 1. antidepressiva worden voorgeschreven door de huisarts;
 2. alternatief en zonder recept verkrijgbaar is St.Janskruid: Dit homeopathische antidepressiva is effectief bewezen bij lichte tot matig  ernstige depressie. De dosis is bij voorkeur 3 dd 300 mg. Bijwerkingen zijn minimaal tot nihil;
 3. Lichttherapie: met name bij winterdepressie.

 

 • Psychotherapie:

 

** Van essentieel belang en voor het succes van een behandeling is een goede verstandhouding tussen therapeut(e) en cliënt(e)!!

** Zelfwerkzaamheid en actief maken van huiswerkopdrachten zijn een wezenlijk onderdeel van de behandeling!!

 

1. het verhogen van de stemming en toename van de mate van positieve bekrachtiging:

 • door het zelfmonitoren en uitbreiden van activiteiten met een meer plezierig karakter;
 • het trainen van sociale vaardigheden.

 

2. het blootleggen en veranderen van de interne belemmerende factoren die de depressie in standhouden:

 • door de bewustwording van de eigen (vaak negatieve) automatische gedachten;
 • het uitdagen van de gedachten op zijn accuraatheid, validiteit en functionaliteit;
 • het opsporen en veranderen van de kerncognities.