de zin van het/mijn leven

LIEBE UND ARBEIT ZIJN TWEE PIJLERS VAN GELUK, zei Sigmund Freud (1856-1939). Ze zijn beide heerlijke afleiders om niet over de zin van je eigen leven na te denken.

Maar als je beide niet meer hebt, word je wel gedwongen of je wilt of niet ernaar te kijken. Je wordt gedwongen de vraag te stellen: ‘wat is de zin van MIJN leven…. wat is de zin van HET leven?

Mijn God, alles is er al. Men komt, men vindt een leven, kant en klaar, men hoeft het maar aan te trekken.’ (Rainer Maria Rilke 1875-1926)

Alles is rook en stoom, dacht hij: alles lijkt onophoudelijk te veranderen, overal duiken nieuwe beelden op, verschijnselen wisselen elkaar snel af, maar in wezen blijft alles hetzelfde, alles haast zich voort, snelt ergens heen – en alles verdwijnt spoorloos, zonder iets te hebben bereikt.’ (Ivan Toergenjev 1818-1883 ‘ROOK’)

‘Soms sta ik stil tussen het leven dat voorbijgaat en het leven dat nog moet komen, roerloos aan de oever van de verstrijkende tijd,’schrijft Fernando Pessoa (1888-1935) in zijn ‘Kroniek van een leven dat voorbijgaat‘.